Professionel bygherre­rådgivning

Vi sikrer jeres boligforenings interesser

Skal jeres forening i gang med et altanprojekt? Så er det en rigtig god idé at hyre en byggeteknisk rådgiver, som varetager jeres boligforenings interesser og sikrer en planmæssig og vellykket proces. Vores mangeårige erfaring viser, at tilfredsheden med såvel byggesagen som det færdige resultat øges, når I har jeres egen rådgiver på sagen.

Vi tilbyder kompetent bygherrerådgivning, blandt andet i forbindelse med etablering af altaner. Vores mål er enkelt: Vi ønsker at hjælpe jer trygt igennem projektet fra start til slut og sikre, at altanerne bliver udført korrekt og i henhold til den aftalte pris, kvalitet og tidsramme.

Lyder det relevant? Så tag kontakt og lad os starte dialogen.

Professionel bygherrerådgivning til succesfulde altanprojekter

Få et trygt og nærværende projektforløb med Omni Bygningsrådgivning

Altaner kan være en betydningsfuld gevinst for enhver ejendom, da de både tilføjer ekstra opholdsareal og øger livskvaliteten i lejlighederne. Det kan dog være en udfordring at påtage sig et sådanne projekt uden den rette vejledning.

For der er mange væsentlige faktorer, der skal drøftes og afklares, så projektets form, økonomi og tidsplan kan fastlægges. Omni Bygningsrådgivning har omfattende erfaring som bygherrerådgiver ved altanprojekter, og vi hjælper jer med at afklare jeres behov.

I den indledende fase bistår vi med at afklare såvel den økonomiske ramme som tidsplanen for jeres projekt. Vi gennemgår jeres tilbudsmateriale fra altanfirmaerne, så I kan træffe et valg på et velinformeret grundlag.

Hvis I indgår en aftale med os som byggeteknisk rådgiver under udførelsen af altanprojektet, sørger vi for løbende tilsyn, afholdelse af byggemøder med entreprenøren samt styring af økonomi og fakturering.

Vi gennemfører løbende inspektioner af arbejdet og deltager i afleveringsforretningen, når alt er udført tilfredsstillende. Vi er desuden tilgængelige for beboere og bestyrelse under hele byggesagen, og I får én fast projektleder fra os på jeres sag, som kan kontaktes nemt via telefon eller e-mail.

Med Omni Bygningsrådgivning som bygherrerådgiver på jeres altanprojekt får I et trygt og nærværende projektforløb. Vi lytter til jer og sikrer, at I føler jer velinformerede, mødt og forstået.

Overvejer I at få etableret altaner? Kontakt os allerede i dag og lad os hjælpe jer med jeres altanprojekt.

Derfor skal I vælge Omni Bygningsrådgivning

Derfor skal jeres forening vælge Omni Bygnings­rådgivning til et forestående altanprojekt:

  • Øget tilfredshed

Vores erfaring viser, at tilfredsheden med såvel byggesagen som det færdige resultat øges markant med vores byggetekniske rådgivning.

  • Ekspertise inden for altanprojekter

Vi har omfattende erfaring som bygherrerådgiver ved altanprojekter og hjælper jer med at afklare jeres behov.

  • Grundig rådgivning

Vi sikrer, at alle væsentlige faktorer bliver drøftet og afklaret, herunder projektets form, økonomi og tidsplan.

  • Effektiv projektledelse

Vi styrer altanprojektet fra start til slut, herunder rådgivning om valg af den bedst egnede altan samt håndtering af entreprenører og økonomi.

  • Trygt og nærværende projektforløb

Med os som bygherrerådgiver får I en dedikeret projektleder, der sikrer, at I føler jer velinformerede, mødt og forstået gennem hele processen.