Energi­mærke

Få professionel dokumentation og rådgivning til energiforbedringer

Ønsker I at maksimere jeres ejendoms energieffektivitet og få en professionel vurdering af dens energimærke?

Omni Bygningsrådgivning er certificerede energikonsulenter. Dét betyder, at vi kan hjælpe jer med udarbejdelse eller fornyelse af jeres ejendoms energimærkning. Og hvis I ønsker at tage skridtet videre og implementere de identificerede energiforbedringer, der gør jeres ejendom mere bæredygtig og energieffektiv, så er vi også parate til at hjælpe jer med at nå dette mål på en succesfuld måde.

Vi sikrer, at I har den nødvendige dokumentation og ekspertise til at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag om energiforbedringer samt skabe en mere klimavenlig og økonomisk gunstig ejendom.

Kontakt os, hvis I har behov for vores hjælp til udarbejdelse af energimærke.

Optimér ejendommens energi­effektivitet med energimærke

Få et trygt og nærværende projektforløb med Omni Bygningsrådgivning

  • Hvad er et energimærke?
Energimærke er lovpligtig for ejendomme at have, da det dokumenterer energiklassen for ejendommen. Det skal fornyes hver 10. år og bruges bl.a. som dokumentation til tilskudsansøgninger i forbindelse med energioptimeringsprojekter. Ved energimærkningen vurderer vi vinduer, døre, installationer, isolering, varmetab og lyskilder for at identificere potentialer energiforbedringer.
  • Vores ekspertiser og services
Som certificerede energirådgivere udfører vi en grundig gennemgang af for at udarbejde energimærket. Udover energimærket kan vi hjælpe med at implementere energiforbedringer, hvis I ønsker at optimere jeres ejendoms energieffektivitet. Vi anbefaler også at få udarbejdet en tilstandsvurdering/vedligeholdelsesplan – gerne i samme ombæring – for at vurdere ejendommens stand og levetid. Dét kan vi også hjælpe jer med.
Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på udarbejdelse af energimærkning i jeres boligforening.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Derfor er energi­mærkningen vigtig

Dét er der nemlig flere årsager til:
  • Lovpligtighed
Energimærket er lovpligtigt for ejendomme og skal fornyes hver 10. år. Ved at få udarbejdet energimærket overholder I som forening lovgivningen, og I undgår eventuelle sanktioner eller bøder.
  • Dokumentation
Energimærket fungerer som en dokumentation af ejendommens energiklasse. Det kan bruges til at søge tilskud til energioptimeringsprojekter eller ved salg af boliger og ejendomme, hvor energimærket er en del af ejendommens oplysninger.
  • Identifikation af energiforbedringsmuligheder:
Energimærket vurderer ejendommens energieffektivitet og identificerer områder med potentiale for energiforbedringer. Dét giver jer konkret indsigt i, hvordan I kan optimere ejendommens energiforbrug og reducere omkostningerne på lang sigt. Ved at implementere de foreslåede energiforbedringer kan I mindske klimapåvirkningen og samtidig opnå økonomiske besparelser på energiregningerne.
  • Tilskudsansøgninger
Hvis I ønsker at gennemføre energioptimeringsprojekter i jeres forening, samt søge om tilskud hertil, kræver tilskudsordningerne dokumentation af ejendommens energiklasse. Et energimærke fungerer som den nødvendige dokumentation og åbner op for muligheder for økonomisk støtte til energiforbedringer.

Ved at få udarbejdet et energimærke får I derfor ikke kun en juridisk opfyldelse af kravene, men også en konkret vurdering af energiforbedringspotentialet, dokumentation til tilskudsansøgninger og et grundlag for at optimere på jeres ejendoms energieffektivitet.

Lad Omni Bygningsrådgivning hjælpe jer med energimærkning, implementering af energiforbedringer og tilstandsvurdering/vedligeholdelsesplan.
Kontakt os i dag for at komme i gang.