Fast pris eller medgået tid

Vi ønsker at være blandt de rådgivere. som giver bygherre mest værdi for pengene.
Det vil sige at vi vil tilbyde professionel rådgivning af høj kvalitet, som samtidigt økonomisk kan hænge sammen for bygherre.

Priser

Tilbud / fast pris

Vi giver enten et tilbud eller en fast pris, som er den mest almindelige honoreringsform.

Vi kan ofte ved tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner give et tilbud på baggrund af den oplyste adresse. For at kunne give et fast tilbud, kræver det, at projektet kan defineres ret præcist ved projektopstart.

Ved større projekter, hvor vi som regel varetager rollen som både projekterende, tilsynsførende eller bygherrerådgiver under udførelsen, vil honoraret lægge sig op ad en procentsats af de samlede byggeomkostninger. Dette kunne eksempelvis være hos en andels- og eller ejerforening. Procentsatsen ligger typisk mellem 12-15 %, afhængigt af projektets størrelse om kompleksitet.

Procentsatsen konverteres til fast honorar, når opgaven er fuldt belyst, og der er forventningsafstemt omkring kvalitet og tid.

Medgået tid

Med denne honoreringsform betales vi for den tid, vi bruger i forbindelse med løsning af opgaven.

Ofte vil vi forud for projekteringen/rådgivningen kunne give et overslag over, hvor mange timer vi forventer at skulle bruge på baggrund af de aftalte forudsætninger.

Vi angiver samtidig et loft over tidsforbruget. Derved er bygherren beskyttet imod, at udgifterne løber løbsk.

Skulle opgaven ændre sig undervejs eller ønsker bygherre at udvide opgaven, vil vi komme med et revideret estimat for timer, som er nødvendigt for at løse opgaven.

Ved afregning efter medgået tid er nedenstående gældende.

Vores timepris er 1025 kr. eksklusive moms (1.281,25 kr. inklusive moms)

Ved udførelse af opgaver med honorering efter medgået tid er vores minimum fakturering svarende til 1 time.

Kontakt os

 • Adresse

  Omni Bygningsrådgivning ApS
  Kobbelvænget 74
  2700 Brønshøj
  info@omby.dk

 • Åbningstider

  Mandag til Torsdag: kl. 8:30 – 16.00
  Fredag: kl. 8:30 – 15.00