Totalrådgivning – til bygge-, vedligeholdes- og renoverings­projekter

Vi sikrer kvalitet, effektivitet og tryghed i hele processen

Kontakt os og få den bedste totalrådgivning til jeres boligforenings forestående renoverings- og byggeprojekter.

Vi har specialiseret os i at levere teknisk rådgivning samt styring af bygge- og renoveringssager på eksisterende ejendomme – dét er faktisk vores hovedbeskæftigelse, og vi har mange års erfaring hermed.

Er ejendommen udfordret af problemer?
Vi har den rette løsning

Står I over for udfordringer i jeres andels- eller ejerforening, som I ikke selv kan løse? Vores ekspertise spænder bredt og omfatter alt fra problemer med vandindtrængning gennem taget, nedslidte trapper, defekte radiatorer og meget mere. Vi kommer ud og besigtiger ejendommen for at identificere den rette løsning til jeres behov. Vi afdækker de forskellige mulige løsninger, der spænder fra den mindst omfattende til den mest omfattende, og afdækker økonomien for de forskellige løsninger. Første møde på ejendommen er altid uden forpligtigelse og uden beregning.

Vi tager temperaturen på ejendommens stand, værdi og vedligeholdelsesansvar

Tilstanden på ejendommen spiller en afgørende rolle for dens værdi og forsikringsmuligheder. Opstår der skader som følge af for eksempel et sprængt vandrør eller et utæt tag, kan værdien af ejendommen falde markant, og forsikringen kan blive ugyldig. Selvom bestyrelsen har ansvaret for at varetage ejendommens vedligeholdelse og sikre dens opretholdelse, er det en tidskrævende og til tider uoverskuelig opgave. Ved at vælge vores totalrådgivning sikrer I, at ejendommens behov bliver håndteret professionelt og effektivt.

Vi tager ansvaret på os og aflaster bestyrelsen

Bestyrelsen i en boligforening har ansvaret for ejendommens vedligeholdelse og bevarelse. Men det er ikke altid nemt at imødekomme hele ejendommens behov og forventninger. Når I samarbejder med os som totalrådgivere, påtager vi os ansvaret for projektet. Vores erfarne team af projektledere håndterer alle aspekter af bygge- og renoveringsprocessen, så bestyrelsen kan fokusere på jeres rolle som bestyrelsesmedlemmer uden at bekymre sig om detaljerne. Bestyrelsen kan således henvise til os som rådgiverne og distancere sig en smule fra projektet velvidende, at vi tager ansvaret på os og sikrer, at jeres ejendom får den bedst mulige løsning.

Tæt kontakt i hele byggeprocessen skaber tryghed

Vi sikrer, at alle involverede parter er velinformerede hele byggesagen igennem. Derfor er nærvær i opgaven en central værdi for os. Vi gør en dyd ud af at guide både bestyrelse og beboere gennem hele byggesagsforløbet, og vi styrer selve forløbet trygt i mål fra generalforsamlingens godkendelse til byggesagens aflevering, når alle opgaver er afsluttet. I får en kompetent projektleder tilknyttet jeres sag fra start til slut. Projektlederen kan svare på alle spørgsmål, og I skal som bygherre ikke besværes med at skulle fortælle de samme vigtige detaljer igen og igen.

Kontakt os for at få den bedste totalrådgivning til jeres boligforenings forestående projekt.

Vi ser frem til at hjælpe jer godt i mål med professionel totalrådgivning.

Totalrådgiver for effektiv bygningsrenovering

Derfor skal I vælge Omni Bygnings­rådgivning:

Når I vælger Omni Bygningsrådgivning som totalrådgiver, får I en samarbejdspartner, der varetager jeres interesser og sikrer, at jeres projekt bliver leveret, præcis som I har ønsket det – til den aftalte tid og inden for den aftalte økonomi.

Vores renoveringsopgaver omfatter afgørende bygningsdele som klimaskærm (tag, facader, sokkel, kælder, vinduer og udvendige døre) samt installationer som vand-, varme- og afløbsinstallationer. Vi sørger for at afdække jeres konkrete behov for renovering og fastlægger den forventede, økonomiske ramme.

Derudover hjælper vi jer med at undersøge og ansøge om eventuelle tilskud fra kommunen, der kan være tilgængelige gennem byfornyelsesmidler og andre puljer til jeres renoveringsprojekt.

Vi har desuden solid erfaring med at udnytte uudnyttede loftarealer i ejendomme, og et sådanne projekt kan rumme en række spændende muligheder. Uanset, om I ønsker at udvide eksisterende lejligheder eller at etablere helt nye taglejligheder, vejleder vi jer gennem processen og tager højde for økonomien i projektet.

Vi har erfaret, at det i sidste ende er mere omkostningseffektivt for bygherre at samarbejde med en byggeteknisk rådgiver som os – og allerhelst fra starten af renoveringsprojektet frem for at vente eller helt at undlade.

Derfor skal I vælge Omni Bygningsrådgivning

Byggesagens faser med Omni Bygnings­rådgivning

  • Skitsefasen

Vi afstemmer behovet for arbejdet og jeres forventninger til rådgivningen. Vi udarbejder et forslag til opgaven, som fremlægges på generalforsamlingen.

  • Projekteringsfasen

Vi udarbejder et detailprojekt, søger byggetilladelse og udbyder projektet til udvalgte entreprenører. Vi hjælper jer også med at vælge den rette entreprenør til opgaven baseret på de indkomne tilbud.

  • Udførelsesfasen

Vi udarbejder et detailprojekt, søger byggetilladelse og udbyder projektet til udvalgte entreprenører. Vi hjælper jer også med at vælge den rette entreprenør til opgaven baseret på de indkomne tilbud.

  • Opfølgningsfasen

Vi afholder aflevering, følger op på eventuelle mangler og udarbejder byggeregnskabet. Vi indkalder til 1-årsgennemgang og sikrer, at mangler udbedres inden garantien udløber.

Skal Omni Bygningsrådgivning være din boligforenings totalrådgiver?
Kontakt os i dag og lad os starte den gode dialog.